• <li id="dxum4"><acronym id="dxum4"></acronym></li>
 • <button id="dxum4"><object id="dxum4"></object></button>
  <dd id="dxum4"></dd>

  日本KORI古里計數器LB-219-4 LB-219-4

  產品價格: < 面議
  產品型號:LB-219-4
   牌:其它品牌
  公司名稱:珠海市艾克森儀器有限公司
    地:廣東珠海
  發布時間:2009-12-10
  瀏覽次數:
  更多
  立即詢價 在線咨詢

  產品簡介

  計數器:RS型 型式 行數 回轉方向 外觀尺寸(mm) 前后*左右*穴徑 RS-204-4 4 右軸正回轉 31*21*φ3.1 RS-204-5 5 RS-207-3(RS-3) 3 37*30*φ4.2 RS-207-4(RS-4) 4 RS-207-5(RS-5) 5 RS-207-6(RS-6) 6 37*37*φ4.2 RS-207-5(2)(RS-5(2)) 5 右軸逆回轉 37*3

  產品詳細信息

  計數器:RS型
  日本KORI古里計數器LB-219-4型式行數回轉方向外觀尺寸(mm)
  前后*左右*穴徑
  RS-204-44右軸正回轉31*21*φ3.1
  RS-204-55
  RS-207-3(RS-3)337*30*φ4.2
  RS-207-4(RS-4)4
  RS-207-5(RS-5)5
  RS-207-6(RS-6)637*37*φ4.2
  RS-207-5(2)(RS-5(2))5右軸逆回轉37*30*φ4.2
  RS-207-5(3)(RS-5(3))5左軸正回轉
  RS-404右軸正回轉39*30*φ4.2
  RS-505

   

  計數器:LB型
  日本KORI古里計數器LB-219-4

   

  型式行數回轉方向外觀尺寸(mm)
  前后*左右*穴徑
  LB-204-44右軸正回轉31*21*φ3.1
  LB-204-55
  LB-207-3(LB-3)337*30*φ4.2
  LB-207-4(LB-4)4
  LB-207-5(LB-5)5
  LB-207-6(LB-6)637*37*φ4.2
  LB-207-5(2)(LB-5(2))5右軸逆回轉37*30*φ4.2
  LB-207-5(3)(LB-5(3))5左軸正回轉
  LB-207-5(4)(LB-5(4))5左軸逆回轉
  LB-404右軸正回轉39*30*φ4.2
  LB-505

   

  計數器:RL型
  日本KORI古里計數器LB-219-4

   

  型式行數回轉方向外觀尺寸(mm)
  前后*左右*穴徑
  RL-204-44右軸正回轉31*21*φ3.1
  RL-204-55
  RL-207-3(RL-3)3右軸逆回轉37*30*φ4.2
  RL-207-4(RL-4)4
  RL-207-5(RL-5)5
  RL-207-6(RL-6)637*37*φ4.2
  RL-404右軸正回轉39*30*φ4.

  日本古里KORI LB-204 RS-204-5 RS-207-4 RL-50 LB-907 A-10 (0-10mm)H-100-4 SK-311
  日本古里KORI MS,3:10-5(2) ˜ AFS-1-5 PK-1-4 KS-3-4 RS-209-6(2) RS-220-7 RS-606-4(2)
  日本古里KORI KR-15D R-779(1) KMD-501A H-100-5 NMC-514C BM,1:12-5 PK-1-5 ER
  日本古里KORI LSS-1001 KR-27E KR-14A GM-501S R-833(2) RSL-207-5 RS-207-6 RL-50
  日本古里KORI  PK-3-5 KS-3-5 RL-220-3 RL-606-4 RS-303-4 RL-50 LBL-207-5 D-401A

  Machine Counter
  LB-204-
  LB-204-5
  RL-204-4
  RL-204-5
  RS-204-4
  RS-204-5
  LB-207-3
  LB-207-4
  LB-207-5 1
  LB-207-6 9
  RL-207-4
  RL-207-5
  RL-207-6
  RS-207-3
  RS-207-4
  RS-207-5
  RS-207-6
  LB-207-5(2)
  LBL-207-5
  LBL-207-5(2)
  RS-207-5(2)
  RSL-207-5
  RSL-207-5(2)
  LB-40
  LB-50
  RL-40
  RL-50 LBL-207-5
  RS-40
  RS-50
  LB-219-4
  LB-219-5
  RL-219-4
  RL-219-5
  RS-303-4 RL-50 LBL-207-5
  RS-303-5
  RS-303-6
  LB-906
  LB-907
  RL-906
  RL-907
  RS-907
  RS-907
  LB-606-4
  LB-606-5
  RL-606-4 RS-303-4 RL-50 LBL-207-5
  RL-606-5
  RS-606-4
  RS-606-5
  LB-606-4(2)
  LB-606-5(2)
  RS-606-4(2)
  RS-606-5(2)
  LB-220-3 6
  LB-220-4
  LB-220-5
  LB-220-6
  LB-220-7
  RL-220-3 RL-606-4 RS-303-4 RL-50 LBL-207-5
  RL-220-4
  RL-220-5
  RL-220-6
  RL-220-7
  RS-220-3
  RS-220-4
  RS-220-5
  RS-220-6
  RS-220-7 RS-606-4(2)
  LB-220-4(2) 8
  LB-220-5(2) 8

  LB-220-6(2)
  RL-220-4(2)
  RL-220-5(2)
  RL-220-6(2)
  RS-209-4(2)
  RS-209-5(2)
  RS-209-6(2) RS-220-7 RS-606-4(2)
  LBL-220-4
  LBL-220-5
  LBL-220-6
  RLL-220-4
  RLL-220-5
  RLL-220-6
  LBL-220-5(2) 9
  LBL-220-6(2)
  Auto Counter
  KS-1-4
  KS-1-5
  KS-2-4
  KS-2-5
  KS-3-4 RS-209-6(2) RS-220-7 RS-606-4(2)
  KS-3-5 RL-220-3 RL-606-4 RS-303-4 RL-50 LBL-207-5
  KS-1-4(2)
  KS-1-5(2)
  KS-3-4(2)
  KS-3-5(2)
  KSL-1-4
  KSL-1-5
  KSL-3-4
  KSL-3-5
  PK-1-4 KS-3-4 RS-209-6(2) RS-220-7 RS-606-4(2)
  PK-1-5
  PK-2-4

  PK-2-5
  PK-3-4
  PK-3-5 KS-3-5 RL-220-3 RL-606-4 RS-303-4 RL-50 LBL-207-5
  PK-1-4(2)
  PK-1-5(2)
  PK-3-4(2)
  PK-3-5(2)
  PK-1-4ER voltage?
  PK-1-5ER ˜
  PK-3-4ER ˜
  PK-3-5ER ˜
  PK-1-4(2) ER ˜
  PK-1-5(2) ER ˜
  PK-3-4(2) ER ˜
  PK-3-5(2) ER ˜
  AFS-1-4
  AFS-1-5 PK-1-4 KS-3-4 RS-209-6(2) RS-220-7 RS-606-4(2)
  AFS-1-4(2)
  AFS-1-5(2)
  Measuring Counter (Wheels: M/YD)
  MS,3:1-4 wheels?
  MS,3:1-5 ˜ 3
  MS,3:1-6 ˜
  MS,3:10-4 ˜
  MS,3:10-5 ˜
  MS,3:10-6 ˜
  MS,3:100-4 ˜
  MS,3:100-5 ˜
  MS,3:1-4(2) wheel?
  MS,3:1-5(2) ˜
  MS,3:10-4(2) ˜
  MS,3:10-5(2) ˜ AFS-1-5 PK-1-4 KS-3-4 RS-209-6(2) RS-220-7 RS-606-4(2)
  MS,3:100-4(2) ˜
  MS,3:100-5(2) ˜
  MS,1:1-4 feet

  MS,1:1-5 ˜
  MS,1:12-4 inch
  MS,1:12-5 ˜
  MS,1:1-4(2) feet
  MS,1:1-5(2) ˜
  MS,1:12-4(2) inch
  MS,1:12-5(2) ˜
  BM,3:1-4 wheel?
  BM,3:1-5 ˜
  BM,3:10-4 ˜
  BM,3:10-5 ˜
  BM,3:100-4 ˜
  BM,3:100-5 ˜
  BM,3:1-4(2) wheels?
  BM,3:1-5(2) ˜
  BM,3:10-4(2) ˜
  BM,3:10-5(2) ˜
  BM,3:100-4(2) ˜
  BM,3:100-5(2) ˜
  BM,1:1-4 feet
  BM,1:1-5 ˜
  BM,1:12-4 inch
  BM,1:12-5 ˜ PK-1-5(2) ER
  BM,1:1-4(2) feet
  BM,1:1-5(2) ˜
  BM,1:12-4(2) inch
  BM,1:12-5(2) ˜
  Auto Measuring Counter (Wheels: M/YD)
  KSY,3:1-4 wheels?
  KSY,3:1-5 ˜
  KSY,3:10-4 ˜
  KSY,3:10-5 ˜
  KSY,3:100-4 ˜
  KSY,3:100-5 ˜
  KSY,3:1-4(2) wheels?

  KSY,3:1-5(2) ˜
  KSY,3:10-4(2) ˜
  KSY,3:10-5(2) ˜
  KSY,3:100-4(2) ˜
  KSY,3:100-5(2) ˜
  KSY,1:1-4 feet
  KSY,1:1-5 ˜ BM,1:12-5 ˜ PK-1-5(2) ER

  KSY,1:12-4 inch
  KSY,1:12-5 ˜
  KSY,1:1-4(2) feet
  KSY,1:1-5(2) ˜
  KSY,1:12-4(2) inch
  KSY,1:12-5(2) ˜
  PKM,3:1-4 wheels?
  PKM,3:1-5 ˜
  PKM,3:10-4 ˜
  PKM,3:10-5 ˜
  PKM,3:100-4 ˜
  PKM,3:100-5 ˜
  PKM,3:1-4(2) ˜
  PKM,3:1-5(2) ˜
  PKM,3:10-4(2) ˜
  PKM,3:10-5(2) ˜
  PKM,3:100-4(2) ˜
  PKM,3:100-5(2) ˜
  PKM,1:1-4 feet
  PKM,1:1-5 ˜
  PKM,1:12-4 inch
  PKM,1:12-5 ˜
  PKM,1:1-4(2) feet
  PKM,1:1-5(2) ˜
  PKM,1:12-4(2) inch
  PKM,1:12-5(2) ˜
  Electromagnetic Counter
  NMC-514P voltage?
  NMC-515P ˜

  NMC-514C ˜ KSY,1:1-5 ˜ BM,1:12-5 ˜ PK-1-5(2) ER

  NMC-515C ˜
  NMC-514PER ˜
  NMC-515PER ˜
  Photo Electric Counter
  A-15B AC100/110V
  Electric Impulse Generator (Wheels: M/YD)
  SK-301 wheels?
  SK-311 ˜
  SK-311G ˜
  SK-101 feet
  Speed Counter (Record Counter)
  H-100-4 SK-311
  H-100-5 NMC-514C ˜ KSY,1:1-5 ˜ BM,1:12-5 ˜ PK-1-5(2) ER
  Hand Tally Counter
  H-102
  H-102 w/ base
  Counter with Fixed Pre-set
  RS-207-5 90S (90-100)
  RS-303-5 90S (90-100)
  Measure-Man
  KMD-401 H-100-4 SK-311

  KMD-501
  KMD-410
  KMD-510
  KMD-401A
  KMD-501A H-100-5 NMC-514C ˜ KSY,1:1-5 ˜ BM,1:12-5 ˜ PK-1-5(2) ER

  KMD-410A
  KMD-510A
  Dial Thickness Caliper
  A-10 (0-10mm) KMD-401 H-100-4 SK-311

  A-15 (0-15mm)
  G-10 (0-10mm)
  G-15 (0-15mm)
  P-10 (0-10mm)

  LP-10 (0-10mm)
  A-1-10 (0-10mm)
  Rubber Hardbess Tester
  A-type (0-100 degree)
  C-type (0-100 degree)
  1 Shift Counter
  R-750(1)
  R-750(2)
  L-750(1)
  L-750(2)
  R-779(1) KMD-501A H-100-5 NMC-514C ˜ KSY,1:1-5 ˜ BM,1:12-5 ˜ PK-1-5(2) ER

  R-779(2)
  L-779(1)
  L-779(2)
  R-833(1)
  R-833(2)
  L-833(1)
  L-833(2) 3
  1 Shift Auto Counter
  PK-R-750(2)
  PK-R-7500(2)
  New Winding Meter
  GM-501S R-833(2)
  GM-501D
  Wheel
  Black Rubber
  - meter or yard 2 pcs/set
  White Rubber
  - meter or yard 2 pcs/set
  Neo-Rubber
  - meter or yard 2 pcs/set
  Urethane Rubber
  - meter or yard 2 pcs/set
  V-Pulley A-type Meter 1 pc
  V-Pulley P-type Meter 1 pc
  Stick Measure

  SMC-200-2
  SMC-300-2
  D-BF5 (DC12V)
  LSS-1001 KR-27E KR-14A GM-501S R-833(2)

  LSS-1002
  GA-1001
  PCR-SF5M (AC240V)
  BEP-10A
  Durometers
  KR-14A GM-501S R-833(2)

  KR-24A
  KR-15D R-779(1) KMD-501A H-100-5 NMC-514C ˜ KSY,1:1-5 ˜ BM,1:12-5 ˜ PK-1-5(2) ER

  KR-25D
  KR-12KA
  KR-22KA
  KR-16KC
  KR-22KC
  KR-17E
  KR-27E KR-14A GM-501S R-833(2)

  KR-137A
  KR-237A
  KR-11SA
  KR-21SA

  在線詢價

  您好,歡迎詢價!我們將會盡快與您聯系,謝謝!
  • *產品名稱:
  • 采購數量:
  • 詢價有效期:
  • *詳細說明:
  •   100
  • *聯系人:
  • *聯系電話:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范圍
  驗證碼: 點擊換一張
   
     溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。

     免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報。
  產品標簽
  05粉嫩下面自慰喷水,伊人伊成久久人综合网996,久99久热爱视频精品99,日韩高清中文字幕在线观